Personal Pages : links : Медицински Факултет
Катедри и Клинични центрове
: Ортопедия и травматология

Ортопедия и травматология

Author(s): WNN Personal Pages

Професор д-р Петър Тивчев
Тел: 02 94 32 312
Пламен Илиев Цеков Старши научен сътрудник ІІ степен
Тодор Петров Соколов Доцент
Панайот Йотов Танчев Доцент
Явор Георгиев Въжаров Доцент
Николай Митков Милев Доцент
Бинка Костадинова Попова-Русева Доцент
Енчо Стоянов Янков Доцент
Борислав Йорданов Владимиров Професор
Славей Димитров Веселинов Главен асистент
Любен Димитров Стоков Главен асистент
Христо Димитров Георгиев Главен асистент
Денчо Иванов Денчев Главен асистент
Райчо Иванов Кехайов Главен асистент
Гален Кирилов Петров Главен асистент
Мария Христова Кацарова Научен сътрудник І степен
Христо Димитров Мазнейков Главен асистент
Кирил Рангелов Чакалски Главен асистент
Андрей Иванов Андреев Главен асистент
Лилян Ангелов Лазаров Научен сътрудник І степен
Любомир Ангелов Стефанов Главен асистент
Асен Димитро Джеров Главен асистент
Добрин Маринов Динков Главен асистент
Кирчо Димитров Патриков Главен асистент
Димитър Людммилов Каменов Старши асистент
Борис Иванов Матев Главен асистент
Здравко Здравков Киров Научен сътрудник І степен
Пламен Славов Кинов Асистент
Венцислав Йорданов Димов Асистент
Димитър Иванов Букарев Асистент
Елена Христова Матева Научен сътрудник І степен
Любомир Йорданов Цветанов Научен сътрудник І степен
Александър Нешков Пешев Главен асистент
Станко Константинов Цачев Главен асистент
Иван Жорж Тричков Главен асистент
Красимир Любомиров Казаков Главен асистент
Веселин Колев Кожухаров Асистент
Георги Георгиев Тасков Главен асистент
Лиляна Миткова Атанасова Главен асистент
Валентин Стоянов Стоянов Главен асистент
Стефан Иванов Станчев Главен асистент
Стефан Великов Стефанов Главен асистент
Евгени Люцканов Медникаров Главен асистент